Molitva pre početka rada i molitva po završetku rada

Svaki dan treba da započnete i završite molitvom, tako i vaš rad treba da započnete i završite molitvom.

0
9571
Pregleda
molitva pre pocetka rada
Foto: Simeon Milinović

Molitva pre početka rada

Mnogomilostivi Gospode, Ti koji si i Sam rekao da bez Tebe ne možemo činiti ništa dobro, budi i meni milostivi pomoćnik i učini da ovaj rad moj i delo koje započinjem bude po volji Tvojoj svetoj.

Daj, Gospode, ljubitelju poštenih trudbenika i dobrotvornih radnika, da blagodat Duha Tvoga Svetoga, ukrepi ovo delo ruku naših, da ono bude na slavu svetog imena Tvog, a na korist i dobro naše i bližnjih naših. Jer se svako dobro delo utvrđuje voljom Tvojojm i blagoslovom Tvojim, Blagosloveni Gospode, voditelju našega spasenja i napredka.

Blagoslovi stoga, Gospode, da ovaj rad naš uspešno privedemo kraju i završetku, na slavu svetoga imena Tvog i na spasenje duša i tela naših. Tebi, Davaoče svakoga dobra, i Delatelju našega spasenja, slava i hvala u sve vekove.
Amin.

Molitva po svršetku posla

Neka je blagosloveno sveto ime Tvoje, Gospode Isuse Hriste, Bože i Spase naš, koji si ukrepio naše slabe snage da danas završimo ovaj posao naš i trud naš.

Ti si, Hriste Mnogomilostivi, punoća svakoga dobra i nagrada svakoga bogougodnog truda i rada: ispuni radošću i veseljem srca naša i dela ruku naših ukrepi i blagoslovi, na slavu svetoga imena Tvog, i Bespočetnog Oca Tvog, i Božanskog Duha Tvog.
Amin.

Pročitajte i ovo: 7 duhovnih zakona koji menjaju vašu sudbinu

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here