Molitva svetom Justinu Ćelijskom u svakoj muci, nevolji i iskušenju

Molitva svetom Justinu Popoviću Ćelijskom. Molitvu možete čitati za spasenje od iskušenja, nevolja.

0
10406
Pregleda
ikona svetog justina celijskog

Molitva sv. Justinu

Sveti Oče Justine, preblagi Avo naš i silni zastupniče pred Carem Nebeskim, Tebi pribegavamo i tebe molimo, usliši vapaj nas grešnih, jadnih I grehom raslabljenih slugu Gospodnjih, koji veliku muku u ove zle dane trpimo i kroz strašna iskušenija prolazimo.

Pogledaj na nas grešne, pomozi nam koji ti se smerno molimo i kao svetitelja veličamo i od tebe se pomoći nadamo.

Spasavaj nas sveti naš Avo, od strašnih valova jeresi i raskola koji se sa strahovitom Hukom nadvijaju nad nemoćne duše naše preteći da nas potope u moru sveopšteg otpadništva.

Zaštiti nas sveti Oče naš od lažnih pastira i vukova u jagnjećoj koži koji sablaznjuju slovesno stado Hristovo; udaljujući ga od puta spasenija Bogoprotivnim učenjima i delima navodeći ga u duhovnu propast.

Izbavljaj nas sveti pomoćniče naš nebeski od nadolazeće sile antihristove i slugu njegovih koji obmanjuju i porobljavaju duše nepažljivog naroda pripremajući put začarenju Antihrista.

Sačuvaj nas silni zastupniče naš od ohladnelosti srca,grehovnih navika i svakog Bogoprotivnog puta, dela, reči i misli, da nebi svojom lenošću, gresima i nepažnjom, u ljubavi prema Bogu ohladneli i udaljujući se srcem od Hrista lak plen đavolu postali i duše svoje pogubili.

Vidi sveti naš Avo ovo stradanije, iznemoglost i izgubljenost našu, ali vidi i nadu našu koju sa ljubavlju svim srcem na tebe silno polažemo.

Tvojim svetim molitvami Dobri naš pastiru Izmoli od Gospoda našeg Isusa Hrista milost i Blagodat za grešne duše naše, da bi se tvojom pomoću i mi jadni i grešni, silom Blagodati očistili, iscelili, osveštali i u svakoj vrlini utvrdili, da bi tvojim svetim rukovodstvom sa strahom Božijim sigurno na putu spasenija hodili i u svemu svetu volju Božiju tvorili.

Usrdnim zastupništvom i neprestanim molenijem tvojim da i mi zabludeli nađemo mir sa Bogom i spasenije dušama našim, te da u Carstvu Nebeskom zajedno sa tobom sveti naš Avo, svim svetima, svetim angelima i presvetom Bogomajkom slavimo presveto i preblagosloveno ime Oca Sina i Svetog Duha u svu večnost.

Amin.


Pročitajte i ovo: Molitva svetom Nektariju Eginskom

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here