Šta se podrazumeva pod verom i da li se sa njom čovek rađa?

0
2622
Pregleda
da li se covek radja sa verom
Foto: pixabay.com

Vera je dar Božiji, dar Duha Svetoga. Neverovanje čovekovo u Boga dolazi od njegove slobodne volje da se radije vezuje za prolazne vrednosti ovoga vremena, zbog duhovnog slepila.

Blagodat spasenja je data svim ljudima, jer Bog i hoće da se svi ljudi spasu i da dođu u poznanje istine. Ali, ljudi imaju slobodnu  volju da prime  blagodat Božiju i da sadejstvuju sa njom, ili da je odbiju.

Samo hrišćani koji služe Bogu u istinu, će se spasti, jer kako apostol Pavle poručuje: “ Ako se ko i bori, ne dobija venac ako se ne bori po pravilu“.

Vera raste, napreduje i jača kroz nevolje i iskušenja, kroz molitvu. Sumnja u veri je greh i ona dolazi čoveku od umanjivanja vere. Sumnja se odgoni iz čovekovog srca verom, molitvom  i prepuštanjem volji Božijoj.

Sumnja i malodušnost se dešavaju ponekad i po volji Božijoj o po Božijem dopuštenju, zbog nekih grehova naših, kao i da bi se smirili i još više tražili pomoć Božiju.

Pročitajte: Zašto su jedna deca poslušna a druga neposlušna?

Izvor: Knjiga „Pouke duhovnog spasenja“ / Protojerej Stavrofor Bogdan Simić

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here