Da li se čoveku daje anđeo čuvar i kada?

0
11178
Pregleda
beli-anndjeo.jpg
Freska Beli anđeo - Foto: churchpic.com

Po Svetom Predanju Crkve Hristove, anđeo čuvar se daje na Svetom Krštenju.

Pored anđela čuvara Bog šalje čoveku i druge anđele u životu, da bi mu pomagali, ispravljali ga i tešili u iskušenjima i duhovnim borbama kroz koje u svom životu prolazi.  Što znači, da ateisti, jeretici i pagani nemaju svoga anđela čuvara, pošto nisu kršteni. Po predanju takođe, ima anđela čuvara nad svaki gradom, selom, manastirom i sl. gde god  se veliča Gospod.

andeo-cuvar-bdi-nad-vama-kada-vam-zivot-postane-tezak-i-opasan.jpg
Foto: www.fokuzz.com

Namera anđela čuvara je da na nevidljiv način čuva vernika od  raznih iskušenja satanskih, da ga čuva od greha, da ga teši u nevoljama i teškoćama i podstiče na dobra dela, pokajanje, molitvu i život uz crkvu. Anđeli čuvara je Bog dao čoveku radi čuvanja tela i duše. On nikada ne spava, poručuje psalmopevac: „niti da zadrema čuvat tvoj“ (Ps.120,3) Naš anđeo čuvar podrobno zapisuje sva naša dobra dela koa smo u životu učinili i prikazaće ih u času Suda “ kada će se knjige otvoriti“.

Život hrišćanina takođe sledi zli anđeo, koji detaljno beleži svaki greh koji čovek čini u životu.  Cilj zlog anđela je da uvek iskušava čoveka i da podstiče ga da mišlju, rečju, delom, dušom i telom neprestano greši. Za sve te grehe, ako ih čovek za života ne pokaje i ne bude od njih razrešen, odgovaraće na Strašnom Sudu.

Kada čovek čini greh i zla dela, udaljuje od sebe Svetoga anđela čuvara svog, i ostaje sa đavolom i zlim duhom. Ako se pokaje i preobrati, veseli Boga i sve anđele na nebu, približavajući ih sebi i odgoneći od sebe zlog duha. Ova borba traje neprestano sve do kraja života.

Izvor: Knjiga „Pouke duhovnog spasenja“ / Protojerej Stavrofor – Bogdan Simić

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here