Crkva Svetih apostola Petra i Pavla u Popama (okolina Novog Pazara)

0
5509
Pregleda
crkva svetih apostola petra i pavla u popama

Crkva svetih apostola Petra i Pavla se nalazi u selu Pope, 15 kilometara zapadno od Novog Pazara. Ovaj hram se nalazi pod zaštitom republike Srbije kao spomenik kulture od izuzetnog značaja. 

crkva u popama kod novog pazara

Crkva je bila u izuzetno lošem stanju sve do arheoloških i konzervatorskih radova 1971. godine. Prilikom tih iskopavanja utvrđeno je da sadašnja crkva potiče iz 17. veka. Temelji  ove današnje crkve leže na temeljima starije crkve koji potiču iz XIV veka, a temelji ove dve crkve leže na podu malo veće trobrodne bazilike koja najverovatnije potiče iz ranovizantijskog perioda. Prema veličini ove ranovizantijske bazilike smatra se da je ovaj kraj nekada bio mnogo veće mesto od seoskog područja kakav je danas. Danas selo Pope ima manje od 80 stanovnika i spada u red sela koja polako nestaju.

stanje crkve pre konzervacije
Stanje crkve pre konzervacije

U unutrašnjosti crkve nalazi se mermerna ploča na kojoj se nalazi ktitorski natpis gde stoji da je crkva podignuta 1650. godine, a ktitor je bio Velimir Čolić sa bratijom.

Na širem prostoru oko crkve nalazi se veća nekropola. Nadgrobni spomenici imaju oblik horizontalnih ploča. Pojedini grobovi pored ploča imaju i po manju ploču postavljenu kod glave i kod nogu. Veći deo ploča nema nikakav ornament, osim manjeg broja koje na sebi imaju isklesanu ljudsku figuru. Jedna horizontalna ploča ima natpis koji se odnosi na popadiju popa Mihovila koji se smatra da je iz 13. veka. Najveći deo ovih grobova vezuje se za mlađu crkvu.

Pored crkve pronađen je i jedan antički spomenik sa reljefnim ljudskim predstavama, bez natpisa. Ovaj spomenik nema nikakve veze sa ranovizantijskom bazilikom i verovatno je bio deo starijeg antičkog lokaliteta.

ostaci temelja stare crkve u Popama
Ostaci temelja stare crkve

zivopis crkve u Popama

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here