Danas se slavi veliki svetitelj Prepodobni Prohor Pčinjski

0
2818
Pregleda
Sveti Prohor Pcinjski

Danas se obeležava sveti Prohor Pčinjski, veliki svetitelj koji se izuzetno poštuje u Srbiji, Bugarskoj i Makedoniji.

Ko je bio Prepodobni Prohor Pčinjski?

Sveti Prohor Pčinjski je rođen u 11. veku u okolini Ovčeg polja (Severna Makedonija) od pobožnih roditelja Jovana i Ane. Prohor je veoma rano izučio knjižne mudrosti i u svemu je bio bolji od svojih vršnjaka.

Sveti Prohor Pčinjski i budući car Diogen

Tokom svog prolaska blizu današnjeg manastira Staro Nagoričane sreće budućeg cara Diogena u lovu.

Po promislu Božjem dogodi se ovo: Diogen, koji je imao postati car, dođe u lov u pustinju, gde se prepodobni podvizavao. I on ugledavši jednu srnu stade je goniti. Srna bežeći dotrča pećini prepodobnoga, koji ju je često hranio. Videći srnu silno uplašenu, prepodobni je upita: „Zašto tako bežiš?“
– Utom pristiže i Diogen, pa ugledavši kosmatog starca, obučenog u poderanu haljinu, on se silno prepade pa udari natrag i naže bežati.
A sveti pustinjak, providevši duhom da će Diogen uskoro postati car, stade ga zvati, govoreći: „Diogene, vrati se! ne boj se! stani! ta i ja sam čovek.“
– Čuvši ove reči prepodobnoga, Diogen se vrati, i sa strahom pade pred noge čudnoga starca tražeći blagoslov od njega. Sveti starac ga blagoslovi i proročki mu reče: „Diogene, idi odmah u Carigrad, jer će te Bog uzdići na carski presto. A tada ne zaboravi mene. Te pak haljine što su na tebi, ostavi u naročitoj odaji, i češće navraćaj da ih vidiš, opominjući se i mene starca koji živi u ovoj pustinji.“

Prohor se upokojio nakon 62 godine isposničkog života u pećini u kojoj je podvizivao.

Proročanstvo ovog svetog starca se ispuni i kroz neko vreme Diogen postade car. I postupi po nalogu svetog pustinjaka: svoje pređašnje haljine ostavi u naročitoj odaji. Ali ubrzo zaboravi na njih. Trideset godina posle toga prepodobni Prohor se javi Diogenu u snu i reče mu: „Zašto, Diogene, zaboravi svoje pređašnje haljine i mene starca? Postaraj se da mi podigneš makar mali hram.“

Cara je tada obuzeo strah i on sa patrijarhom pođe na planinu Kozjak. Posle mnogo traženja, pronađoše pećinu i u njoj mošti prepodobnog Prohora. Desno od reke Pčinje sagradio je hram posvećen njemu. U tom hramu položiše svete mošti prepodobnog starca iz kojeg poteče sveto miro.

Deo moštiju car je odneo u Carigrad, jedan deo dospeo je docnije u Ljubostinju, a drugi se i dalje nalazi u manastiru prepodobnog Prohora Pčinjskog pod planinom Kozjak isceljujući i tešeći mnoge.

Molitva svetom Prohoru Pčinjskom

Danas treba izgovoriti sledeću molitvu upućenu Prohoru Pčinjskom za isceljenje vaših najdražih:

“Veliku pobedu hrabro si pokazao, onostranom božanskom ljubavlju razgorevši se, cara prolaznog i sve krasote prezreo si, na gori Kozačkoj nastanivši se, sa nje na nebesa otišao si k Caru careva, Prohore: moli se neprestano za sve nas.“

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here